daphand-634001001157056250.jpgRekonstruert dåpspose og lue fra Orkladalføret fra midten av 1800-tallet. Foto: Eva Brænd