Utdanning og ansettelser

Grunnutdanning

1999 Mellomfag historie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU)
2000 Mellomfag kunsthistorie, NTNU
2001 Drakt og samfunn, Universitetet i Bergen (UiB)
2001-2005 Hovedfag historie, NTNU.

Kurs

Kurs og studieringer i Orkdal husflidslag. Kurs ved Norsk museumsutvikling, Kultur- og kirkedepartementet.

Ansettelser

1996–2002 Deltidsstilling, 3 mnd per år, stiftelsen Orkdal Bygdetun, Oppstuggu Berbu. Registrering av gjenstands- materiale, utstillingsarbeid, arrangement.
2002 - 2007 Førstekonsulent ved Bunad- og folkedraktrådet, Fargernes. Innsamling og dokumentasjon av folkedrakt- materiale, veiledning av bunad- brukere, bunadprodusenter og andre draktinteresserte. Hovedansvarlig for under- visningsopplegget ved studiet Drakt og samfunn, NTNU. Medlem av redaksjonen for Norsk bunadleksikon, Damm forlag, 2006.
2008 Fem måneders engasjement som faglærer ved studiet
Drakt og samfunn, NTNU.

Pågående oppdrag

Fra 2002  Foreleser og veileder for studenter ved studiet Drakt og samfunn, Bunad- og folke- draktsrådet/NTNU.
Fra 1998  Aktør ved spesielle anledninger ved Trøndelag Folkemuseum, Trondheim. Ulike arbeidsprosesser med lin.
Fra 2008  Medlem i arbeidsutvalget ”Hvordan løfte handverket”, Norsk handverks- utvikling (NHU), Maihaugen, Lillehammer.
Fra 2008 Veileder, oppnevnt av NHU, Maihaugen, Lillehammer, for stipendiat i bunad- tilvirkerfaget.
Fra 2008 Styremedlem i Husfliden Trondheim.

Publisert

Fokedrakt, motedrakt, folkelig mote. Hovedfagsoppgave ved NTNU, 2005
Norsk bunadleksikon, Damm forlag, 2006. Kapitlet Skikk og bruk i bunad.
Artikkelserie om stoffbetegnelser i tidsskriftet Bunad 2008.
 
 

Kontakt

Tillbake


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jon Fredrik Skauge.
Foto: Manuel Winterscheid